Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Przedsięwzięcie pt. „Utworzenie niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach” zostało wsparte  jest przez  Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Operacja ma na celu uruchomienie i udostępnienie  niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego, którego podstawą będzie przetwarzanie produktów rolnych, w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

Zadaniem inkubatora jest wsparcie rolników z mikro i małych gospodarstw oraz mieszkańców obszaru chcących produkować przetwory z płodów rolnych i produktów lokalnych, a także przetwarzając surowiec pochodzący ze zbiorów ze stanu naturalnego.

W efekcie zrealizowanej operacji inwestycyjnej Wnioskodawca oferować będzie usługę wynajmu linii produkcyjnych (konfekcjonowanie miodu, przetwórstwo owoców i warzyw miękkich, przetwórstwo owoców i warzyw twardych, suszenie ziół, owoców i warzyw; pakowanie; etykietowanie) oraz wynajem powierzchni (chłodnia).  Ponadto Wnioskodawca zaplanował uruchomienie sali wykładowej, która pozwoli na spełnienie celów edukacyjnych inkubatora. Aby inkubator był dostosowany do możliwości korzystania z niego przez podmioty odrębne konieczne było wyremontowanie znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy budynku oraz dostosowanie otoczenia poprzez wykonanie wskazanych w biznesplanie robót:  modernizacyjno- remontowych, elektryczno – modernizacyjnych oraz zakup nowych maszyn i wyposażenia.

Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne i innym podmiotom odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej. Zaawansowana forma inkubatora przetwórstwa lokalnego może też służyć przechowywaniu produktów oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej, technologicznej lub marketingowej. Usługi świadczone przez inkubator będą mogły obejmować również przygotowanie narzędzi informatycznych potrzebnych do sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych przez Internet.

Wartość dofinansowania:     500 000,00 zł.

Regulamin korzystania z Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości